למען כולנו ולמען הסביבה - פיתוח בר קיימא

העשור האחרון הביא עימו שינוי משמעותי במודעות לצורך באיזון בין היתרונות הרבים הגלומים בקדמה ובפיתוח המואץ אותו מביאה הגלובליזציה אל כל קצוות העולם לבין היכולת ליהנות מכל אלה תוך שימור משאבי כוכב הלכת עליו אנו חיים.

הדבר הביא לפריחה גדולה ולעיסוק מוגבר של מעצבי דעת קהל באספקטים שונים של תורת הקיימות sustainability שהינה תורה כלכלית-סביבתית-חברתית שפותחה בשנות ה-70 על-ידי הוגי-דיעות, כלכלנים ואנשי סביבה.

כיום, נחשבת הקיימות לתחום אקדמי מתפתח בלימודי מדיניות ציבורית לצד פיתוח מוגבר של הפן המעשי עת ממשלות, גופים ופרטים ברחבי העולם הופכים מודעים יותר ויותר לצורך לשקלל שיקולי קיימות במארג האלמנטים המביאים אותם לקבל החלטות.

פיתוח בר קיימא

פיתוח בר קיימא (sustainable development) מוגדר ככזה המאפשר לספק את צרכי האנשים בהווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם שלהם בעתיד. הכל תוך מחשבה על איכות הסביבה ושמירה על כדור הארץ שלנו.

במרכזו עומד הצורך למצוא את שביל הזהב בו תוכל האנושות להתפתח תוך ניצול מדוד של משאביו הטבעיים של הכדור והקפדה על כך שכמות המשאבים הנצרכת על ידה ברגע נתון אינה גדולה יותר מכמות המשאבים המתחדשת באופן שיביא לקיומו של מחסור במשאבים אלה בעתיד. עיקרון חשוב נוסף בפיתוח בר קיימא הינו ההקפדה כי הרווחה והשגשוג של אוכלוסיה אחת לא תבוא על חשבון שגשוגה של אוכלוסיה אחרת.

עידן הגלובליזציה הביא לקפיצה נחשונית ברמת החיים באזורים רבים בעולם שבעבר נחשבו לנחשלים. הטכנולוגיה המתפתחת הביאה עימה שיפור עצום ביכולותיהן של אוכלוסיות רבות ליהנות מחינוך ומבריאות טובים יותר וכפועל יוצא להגביר את הצריכה מצידם.

לצד יתרונותיו הברורים של תהליך זה הוא טומן בתוכו אתגרים אדירים בהתמודדות עם הרעב ההולך וגובר למשאבים מצד המצטרפים החדשים למשחק הרווחה העולמי.

אם בעבר היה הפיתוח בר קיימא תחום נישתי המתמקד באזוריו השבעים של כדור הארץ, כיום מדובר בתחום שההצלחה בפיתוחו ובשמירה על העקרונות אותם הוא מתווה הפכה לקריטית ליכולתו של כדור הארץ להמשיך ולקיים את האוכלוסייה ההולכת וגדלה עליו.

קיימות כלכלית חברתית וסביבתית

תורת הקיימות מורכבת משלושה רבדים עיקריים: כלכלי, סביבתי וחברתי. סינרגיה אמיתית ומוצלחת בין שלושת התחומים היא הדרך הטובה ביותר להבטיח פיתוח בר קיימא אמיתי ומועיל לאוכלוסייה ולסביבה בה הוא מתבצע.

קיימות כלכלית Economic sustainability מתמקדת בשילוב שיקולי קיימות במשוואות הכלכליות המוכרות כגון משוואות עלות-תועלת והיצע מול ביקוש. מדובר בתהליך ארוך ומקיף בו מעורבים גם שיקולים וכוחות פוליטיים שבסופו אמור להתחולל שינוי של ממש בדרך בה החלטות כלכליות מתקבלות בעולמנו.

כך למשל, מתמקדת הקיימות הכלכלית בתמחור נכון של פגיעה בסביבה כתוצאה מקיומן של תעשיות שונות ובמניעת פגיעה באינטרסים של דור העתיד לטובת הקלה על חייו של דור ההווה. קיימות כלכלית היא לדעת רבים המפתח לפיתוח בר קיימא מוצלח שכן הכלכלה היא פעמים רבות המנוע הפועל מאחורי הצלחתם של תהליכים סביבתיים וחברתיים רבים.

האתגר המרכזי העומד בפני הקיימות הכלכלית הוא היכולת ליצור לשלב בין העקרונות הכלכליים הקלאסיים לבין צרכי הפיתוח בר קיימא בצורה שתיצור תמריצים אמיתיים בשטח למדינות, אוכלוסיות ופרטים לתת דגש לשיקולי קיימות בהתנהלותם.

קיימות סביבתית Environmental sustainability מתמקדת במשאבים הטבעיים המתכלים הנמצאים על כדור הארץ ובצורך להבטיח כי השימוש בהם יתבצע באופן מדוד ומבוקר. היא אינה עוסקת רק במשאבים הניתנים לתמחור כספי כגון נפט או מחצבים אלא גם ובעיקר בכאלה שאינם ניתנים לכימות כלכלי כגון אוויר נקי, חמצן וסביבה נקייה.

פיתוח שאינו בר קיימא מבחינה סביבתית הוא כזה שבמהלכו כמות המשאבים הנצרכת גדולה מכמות המשאבים המיוצרת באופן הגורם להתדלדלות בלתי נמנעת. קיימות סביבתית מוצלחת נעשית כאשר גורמים תכנוניים, מנהליים וכלכליים חוברים ליישום עקרון של ניצול מדוד ויעיל של המשאבים.

מדינות המטמיעות תכניות מיחזור מקיפות כחלק ממאמציהן להתמודד עם הצריכה ההולכת וגוברת ורמת החיים העולה פועלות לפיתוח בר קיימא סביבתי בדרך של צמצום המשאבים החדשים בהם הן משתמשות.

קיימות חברתית Social sustainability נולדה מההבנה כי היכולת להביא לפיתוח בר קיימא בקרב אוכלסיות רבות טמונה בדאגה למארג הצרכים של אוכלוסיות אלה. מחקרים קובעים כי אוכלוסיות עניות ומודרות הן כר פורה לדרך חיים נוגדת קיימות.

אוכלוסיות אלה המצויות במאבק הישרדות מתמיד מתקשות לפתח מודעות לצורך לוודא כי גם דורות העתיד יוכלו להשתמש במשאבי הכדור, בדומה לקושי לפתח בקרבן מודעות לצורך לשמור על בריאות גופן. פיתוח בר קיימא חברתי מתמקד בהעצמת אוכלוסיות חלשות כחלק מתהליך של הטמעת מודעות לקיימות בקרבן.

קיראו בהרחבה על: בנייה ירוקה Green Building

פיתוח בר קיימא בישראל

מדינת ישראל פיגרה לאורך שנים אחר העולם המפותח בתחום הקיימות. עם זאת, השנים האחרונות הביאו עימן קפיצה משמעותית במודעות לתחום. חברות מרכזיות במשק הבינו בשנים האחרונות כי על שיקולי קיימות להוות חלק מהותי בשרשרת קבלת ההחלטות בקרבן, לצד שיקולים מוכרים כגון שיקולי רווח והפסד או רווחת העובדים.

אחדות מהן אף מינו מנהלים בכירים יעודיים לתחום פיתוח הקיימות בחברה. הצורך להבטיח צריכה מדודה ויעילה של משאבים מתכלים הביאה את המדינה לגיבוש מספר רפורמות בתחומי הבנייה למגורים וצריכת אנרגיה בהן ניתן דגש על שימוש נרחב ככל הניתן באמצעים ממוחזרים או ניתנים למיחזור ועל הפניית משאבים משמעותית לפיתוח מקורות מגוונים לצרכי קיום ופיתוח החיים במדינה.

בעבר הוקם גוף מרכזי שעסק בהטמעה של עקרונות פיתוח בר קיימא במדינה בשם: נציבות הדורות הבאים בכנסת, גוף הקיימות הרשמי שתפקידו החשוב במדינה היה לספק עבודת מחקר והסברה משמעותית וחשובה. לצערינו הרב, במהלך שנת 2010 קילבה הכנסת החלטה על סגירתה של נציבות הדורות הבאים...

למרות השינויים שנעשו העבודה עודנה רבה, כמדינה בעלת פערים כלכליים משמעותיים בין חלקי האוכלוסייה השונים ואיום ביטחוני מתמיד חלקים רבים בציבוריות הישראלית טרם הפנימו את חשיבותה של הקיימות ועל הגורמים הרלוונטיים בממשלה, בחברה ובכלכלה האחריות לוודא כי התהליך שהחל ימשיך ויתגבר עד שתדביק ישראל מדינות מקבילות לה בעולם המערבי.


הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישורים
- טבע ומוסר
- אסונות טבע
- מבט יהודי על איכות הסביבה
- כלכלה סביבתיתהתחממות כדור הארץ | זיהום אוויר | חומרים מסוכנים | שיטות התפלת מים בישראל | תיירות אקולוגית | זיהום מפרץ אילת | מפת האתר
Sustainable Development או פיתוח בר קיימא / קיימות