מקור הרעש מהסביבה

מקורות הרעש הם: התחבורה היבשתית, מטוסים, התעשייה, הבניה, והסביבה העירונית.

רעש מהתחבורה היבשתית

באזורים עירוניים כלי הרכב הם המקור העיקרי לרעש, והרעש שלהם נובע מפעולת המנוע, מהשימוש בצופרים, מחיכוך הצמיגים בכביש, מעצירת המכונית, ממבנה המכונית, משילוב ההילוכים, ממצב פני הכביש ומצורת הכביש ורוחבו, וממספר ומסוג כלי הרכב הנעים עליו באותו הזמן. שיפור בכל המרכיבים הללו יכול להוריד את מפלס הרעש בכביש.

כמו כן ניתן לקבוע מפלס רעש מרבי ולבדוק אותו במכוני הרישוי. מפלס הרעש בישראל גבוה בהשוואה למדינות אחרות מכיוון שחסרים אצלנו שטחים לבניה ולכן אזורי הבניה התקרבו לדרכים הבין עירוניות.

ניתן להפחית את הרעש מכלי רכב על ידי שמירה על תקינות המנוע, על ידי הגבלת מהירות הנסיעה, על ידי הגבלת כניסתם של כלי רכב כבדים, על ידי פיזור שונה של התנועה, על ידי עידוד הנסיעה בתחבורה הציבורית.

ניתן להפחית את הרעש על ידי על ידי שימוש באספלט שקט, ועל ידי תכנונן של דרכים עוקפות המרוחקות ממרכזים עירוניים ותכנון נכון של הצמתים בערים, שכן שם מעברי החצייה גורמים להאטה ולהאצה של כלי הרכב. ניתן להפחית את הרעש על ידי שימוש בצמחיה.

ניתן להפחית את הרעש על ידי בידוד אקוסטי של המבנים באזור. ניתן להפחית את הרעש על ידי התקנת מחסומי רעש:  קירות מסך, סוללות עפר, מבנים מסוגים שונים, שיקוע הכביש ועל ידי בניית מנהרות, ובידוד המעטפת החיצונית של מבנים.

בדרכים החדשות, ננקטים היום כל האמצעים הנדרשים להפחתת הרעש, בדרכים הישנות קשה יותר להפחית את הרעש אך עושים את כל מה שניתן לעשות.

רעש מטוסים

לרעש מטוסים יש השפעה קשה יותר על התושבים מהשפעת הרעש של כלי הרכב, והוא פוגע גם באזורים הכפריים. בישראל יש שלושה שדות תעופה אזרחיים הממוקמים באזורים המאוכלסים בצפיפות רבה וגורמים לתושבים מפגעי רעש קשים.

שדה התעופה בן גוריון נמצא בלב אזור המרכז, שדה דב נמצא בתל אביב, והשדה בהרצליה. בישראל יש גם מספר גדול של שדות תעופה צבאיים היוצרים גם הם רעש חזק.

כדי להקטין את הפגיעה באוכלוסיה מרעש מטוסים יש להקפיד על שימוש במנועים שקטים, יש לבנות את מסלולי ההמראה והנחיתה של המטוסים כך שהם יפחיתו את מפגע הרעש שהם יוצרים, יש להגביל את השעות שבהן מתבצעות טיסות מעל אזורים מיושבים, יש להימנע מבניית אזורי מגורים ליד שדות התעופה.

כדי למנוע רעש מטוסים בישראל, פיתחה רשות שדות התעופה יחד עם המשרד לאיכות הסביבה תקנות לתכנון ולבניה של שדות תעופה והוגדרו אזורים בעלי רגישות גבוהה לרעש מטוסים. כמו כן הוקמו מערכות לניטור רעש מטוסים כאמצעי לבקרה על הרעש ולהפחתתו.

הוכנו מפות שסימנו את רמת הרעש הצפויה באזורים שונים סביב שדות התעופה והוגדרו שימושי קרקע מותרים על פי מידת רגישותם לרעש מטוסים.

במקרים שבהם הרעש ממטוסים הוא בין 60-65 דציבלים, נדרשים הגופים האחראיים להקים אמצעי מיגון אקוסטיים. כאשר עוצמת הרעש ממטוסים גדולה מ-65 דציבלים, נאסרים לחלוטין שימושי הקרקע באזורים הרגישים.

רעש מתעשיה

המכונות שבמפעלי התעשיה יוצרות במקרים רבים רעש חזק שאליו נחשפים עובדי המפעל. הרעש במפעל פוגע בשמיעה, מקשה על התקשורת בין העובדים, גורם לעייפות ועצבנות ומפחית את פריון העבודה. כדי להגן על העובדים מפני הרעש, יש להפחית אותו בכל הדרכים האפשריות: על ידי שימוש במכונות שקטות, על ידי הרחקת המכונות מן העובדים, על ידי בניית קיר סוכך שיספק מיגון אקוסטי, על ידי שימוש במגני אוזניים ואטמי אוזניים.

החוק אוסר לחשוף עובדים לרעש של 85 דציבל ליותר משמונה שעות ביממה והוא מחייב שימוש באמצעי מיגון שונים כדי להגן על העובדים, אך החוק אינו מחייב מפעלים להשתמש רק במכונות העומדות בתקנים הנדרשים למניעת רעש.

גם האוכלוסיה שחיה בסמוך למפעל נחשפת לרעש. החוק מחייב בניה אקוסטית במפעל כדי להגן על התושבים שנמצאים בקרבת המפעל. תכנון אזורי תעשיה נפרדים ומרוחקים מאזורי המגורים הוא מאוד חיוני ומסייע למניעת מפגעי רעש מהאוכלוסיה.

רעש מבניה

באתרי בניה גדולים יוצרות מכונות הבניה רעש רב, בעוצמה העולה על 85 דציבלים. כדי להפחית את הרעש, החוק מחייב את הקבלנים לגדר את אזור הבניה, לכסות את המכשירים בעת הפעלתם בכיסוי אקוסטי ולדאוג לתקינותן של מכונות הבניה.

רעשים בסביבה עירונית

מקורות הרעש בסביבה העירונית הם רבים: אזעקות, מועדונים, אולמות אירועים, מזגנים ועוד ועוד... תכנון נכון של העיר תוך כדי התחשבות בנושא של הרעש יכול לגרום להפחתת רעש בעיר.

חוק רעש - הפחתת רעש

לצורך הפחתת רעש נחקקו חוקים וכדי לאכוף אותם נקבעו קנסות. לצורך הפחתת רעש נחקק חוק כנוביץ האוסר גרימת רעש בין השעות שתיים לארבע ובין השעות עשר עד שש בבוקר.

 חוק כנוביץ הוא החוק הראשון והבסיסי שנחקק בנושא הרעש. החוק קובע שאין לגרום רעש בלתי סביר שמפריע או עלול להפריע לאלה הנמצאים בקרבת מקור הרעש. מכוח החוק הזה תוקנו גם תקנות אחדות הקובעות איסורים שונים באופן מפורט ומפורש.

קנסות על גרימת רעש בלתי סביר

כדי לתת תוקף לאכיפת החוק למניעת רעש הוטלו קנסות על המפרים אותו.

קנסות:

על צפירה בצופר בעוצמה ושלא לצורך – מוטל קנס בגובה של 250 ₪
על הפעלת מערכת אזעקה בבתי מסחר או במבנה ציבור שעוצמת הרעש שגרמה עולה על 87 דציבל, מוטל קנס בגובה של 450 שקל. על  חברת בניה הגורמת רעש בלתי סביר בגלל הפעלת ציוד לבניה, מוטל קנס בגובה של 1800 שקל.

הקנס המוטל על חברות החוזרות על מפגע הרעש בטווח של שנתיים, מוכפל.

תפקידי המשרד לאיכות הסביבה:

תפקידו של משרד איכות הסביבה הוא לקדם חוקים ותקנות להפחתת הרעש. לרכז מידע ולמפה מוקדי רעשים קיימים וצפויים ולפעול למען הפחתת הרעש. על המשרד לדאוג שהתכנון של מקורות הרעש ימנע מהתושבים חשיפה לרעש שעולה על 60 דציבל. 

בעקבות פעילות המשרד, משקיע המשק מדי שנה כמיליארד וחצי שקל בנקיטת אמצעים פיזיים למניעת רעשים. המשרד יוזם פעילות הסברתית ותוכניות לימוד להעלאת המודעות לנושא הרעש.

מדוע קשה לטפל ברעש?

הרעש הוא מפגע קשה שיש לתת עליו את הדעת ונעשים מאמצים רבים להפחתתו, אך למרות שהוא גורם ראשי לעצבנות, לאלימות, ולתאונות הוא לא נתפס כגורם משמעותי לאסונות ולכן קשה לקדם את הטיפול בו.

מכיוון שהרעש הוא לרוב תופעה מקומית ולא גלובלית הוא לא הופך נושא לאמנות והסכמים בין-לאומיים והדבר מרחיק אותו מעיני מקבלי ההחלטות.

רעש לבן

כדי לפתור את בעיית הרעש הסביבתי - הומצא מכשיר הנקרא sleepmate מכשיר זה יוצר מיסוך של רעש לבן ונעים המאפשר ליהנות משקט גם בסביבה רועשת. הרעש הלבן מבודד את המאזין לו מרעשי הסביבה על ידי יצירת רעש מבוקר וקבוע.

ניתן גם לרכוש באינטרנט דיסקים של רעש לבן, שעושים את העבודה על הצד הטוב ביותר. דיסקים למיסוך רעש: purewhitenoise.com


הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישורים
- הרעש כמטרד סביבתי
- מודעות סביבתית
- זיהום הסביבהמבט יהודי הלכתי על איכות הסביבה שלנו | מפת האתר