מקורות זיהום המים בישראל

מקורות זיהום המים - הזיהום התעשייתי

 

המים משמשים בתעשייה להמסה של חומרים ולהובלה שלהם, לקירור וחימום המכונות ולניקוי הפסולת בתהליך היצור. כמו כן המים משמשים חומר גלם בעיקר בתעשיית המזון והמשקאות.

תוצאת הלוואי של פעולות היצור בתעשייה הם לעתים שפכים ופסולת רעילים שאסור שיחלחלו אל מי התהום וישפיעו על זיהום המים. היום כבר ברור לכל שאין שום מקום שאפשר לשפוך אליו את הפסולת ויש לטפל בה כשלב האחרון והבלתי נפרד מתהליך הייצור עצמו.

מפעלי התעשייה נדרשים למחזר, לעבד ולטהר את הפסולת במסגרת המפעל או להעביר אותה למומחים שיטפלו בה באופן מקצועי אם על ידי הטמנתה במיכלים אטומים מיוחדים או על ידי שריפתה באופן מבוקר.

הזיהום החקלאי - כדי לגדל תוצרת חקלאית יפה ובכמויות גדולות, החקלאים משתמשים בדשנים להעשרת הקרקע, ובחומרי הדברה להדברת המזיקים.

חומרי ההדברה מכילים רעלים שנשטפים עם הגשם ומחלחלים למי התהום. עודפי הדישון נשטפים גם הם עם הגשם ומחלחלים למי התהום ומזהמים אותם בין היתר בחנקן בתרכובות שונות. חלק מחומרי ההדברה נאסרו לשימוש.

בעלי החיים שגדלים ברפתות, דירים, לולים מכילים גם הם ריכוז גבוה של חנקות שעלולות להישטף בגשם ולחלחל אל מי התהום ולהשפיע על זיהום המים.

כדי למנוע ולהקטין את זיהום המים נחקקו חוקים והותקנו תקנות האוסרים להשתמש בחומרי הדברה רעילים ואוסרים לפזר כמויות גדולות של דשנים. החוק מחייב להשתמש רק בחומרי הדברה שמתפרקים לחומרים לא מסוכנים ומחייב להרחיק את המשק החקלאי ממקורות מים וממתקנים לאספקת מים.

החקלאות האורגנית שמנסה לגדל גידולים חקלאיים ללא חומרי הדברה כימיים נמצאת עדיין בראשית דרכה, והתוצרת שלה יקרה. כדי לחסל את המזיקים ללא שימוש בחומרי ההדברה אפשר לעשות שימוש באויבים הטבעיים של המזיקים שזו לוחמה ביולוגית, אפשר לפתח צמחים עמידים נגד המזיקים בהנדסה גנטית ועוד.

מקורות זיהום המים - דליפות דלק

הדלק מועבר ממקום למקום בצינורות ובמכליות במצב צבירה נוזלי, ובשל תקלות טכניות או טעויות אנוש, מתרחשות לעתים דליפות דלק והדלק מחלחל בתוך האדמה למי התהום ומשפיע על זיהום המים.

די בליטר אחד של דלק כדי לזהם מיליון ליטרים של מים. הדלק צף על פני המים, אינו נשטף מהם ואינו מתפרק בהם אלא נשאר בהם לתמיד.

הדרך היחידה למנוע את זיהום המים מדלקים היא למנוע את הדליפה שלהם על ידי אחסונם במכלים אטומים שנמצאים בתוך מכל נוסף מבטון וכמו כן יש לבצע קידוחי ניטור בסביבת מכלי הדלק כדי לגלות דליפות בראשית היווצרותן.

לסיכום, כדי למנוע את זיהום המים ואת המלחתם יש לתכנן מערכות ביוב יעילות, לפתח אמצעים לפיקוח
ולבקרה עליהם ולהקים מכונים לטיהור המים בשלבים מוקדמים, לפני שיגיעו אל מקורות המים וישפיעו על זיהום המים.

כדי למנוע את זיהום המים מדשנים וחומרי הדברה יש להשקיע זמן ומשאבים במחקר
ופיתוח של שיטות וחומרים חדשים.

יש לעודד חקלאיים ותעשיינים להקים מערכות טיהור ולהשתמש בחומרי הדברה פחות מסוכנים ובנוסף לכל זאת יש להקפיד כמובן על שמירת כל החוקים והתקנות שנחקקו בנושא ולהקפיד שאיכות המים תעמוד בתקנים שנקבעו לה.

מקורות זיהום המים - אתרי פסולת

 

הפסולת המוצקה שאנו זורקים לפח האשפה מתפרקת עם הזמן באתרי הפסולת, ורכיביה השונים שנשטפים בגשם יכולים לחלחל אל מי התהום ולהשפיע על זיהום המים. לכן אסור לפי החוק להשליך פסולת בשדה הפתוח והזורק אותה צפוי לקנס.

בשנים האחרונות הפסולת מועברת לאתרי סילוק אשפה הממוקמים במקומות שלא ישפיעו על מי התהום. הקרקעית של אתר כזה נאטמת לחלוטין כדי למנוע חלחול של מזהמים אל מי התהום ומדי פעם נעשים שם קידוחי ניטור לבדוק שאכן אין חלחול של מזהמים למי התהום ושאכן נמנע זהום המים.

הפסולת שבאתר עוברת מיון, חומרים מסוימים שבה מועברים למיחזור והחומרים הרעילים שבה נשרפים בשריפה מבוקרת או נקברים במכלים אטומים.הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישוריםאיכות הסביבה | זיהום מים | זיהום הים | פסולת | אסון צ'רנוביל | מפת האתר
מה גולשים מחפשים: מקורות זיהום המים בישראל, זיהום המים על ידי התעשייה