כלכלה סביבתית - Environmental Economics

כלכלה סביבתית (Environmental Economics) או כפי שהיא מכונה לעיתים - כלכלת סביבה, הינה תת-תחום חשוב ומתפתח של הכלכלה.

בדומה לתחומים כלכליים רבים נוספים, גם התפתחותה של הכלכלה הסביבתית והגידול המתמשך בחשיבות האקדמית והמעשית שמייחסים לה כלכלנים בעלי שם נוצרו בצורה אורגנית, בתהליך ארוך טווח לאורך חציה השני של המאה העשרים, וזאת על מנת למלא צורך מהותי הנוגע לאיכות החיים ולאופק החיים על כדור הארץ.

מהי כלכלה סביבתית?

במרכזה של הכלכלה הסביבתית עומדת הבחינה של תהליכים ותופעות סביבתיים דרך הפריזמה הכלכלית.

החל משילובם של שיקולי עלות תועלת המגיעים מהתפיסות הכלכליות הקלאסיות כחלק ממדיניות סביבתית של מדינות, חברות ויחידים, דרך ניסיון להגיע לתמחור נכון של משאבים סביבתיים ונזקים סביבתיים הנגרמים על ידי בני אדם ועד החתירה להגעה לאיזון בצריכת המשאבים הקיימים על כדור הארץ לבין התחדשותם של משאבים אלה, בכלים כלכליים.

קיראו על: פיתוח בר קיימא

סוגיות בכלכלת סביבה

ככל שהתפתח המחקר והתחדדו התיאוריות העוסקות בכלכלה סביבתית נוצר מיפוי מדויק וטוב יותר של הצמתים המרכזיים העומדים במרכזו של תת התחום הכלכלי. תחום עיסוקה המרכזי של הכלכלה הסביבתית הינו הניסיון לטפל ולהתמודד עם כשלי שוק Market failure. כלכלה סביבתית למען איכות הסביבה

מצבים בהם כוחות השוק, אותה יד נעלמה האחראית על חלוקתם היעילה של המשאבים בשוק, כושלת במשימתה.

כשל שוק בולט במיוחד בכלכלה הסביבתית הינו מצב של השפעה חיצונית (Externality), שמשמעותו הינה סיטואציה בה עלות או תועלת בעסקת החלפה או שימוש במשאבים כלכליים בין שני צדדים מושתת במלואה או בחלקה על צד שלישי.

בכלכלה סביבתית זהו מצב יחסית שכיח המעסיק כלכלנים רבים העוסקים בתחום.

הציבור הרחב הינו פעמים רבות צד שלישי עליו מושתת עלות סביבתית משמעותית בעקבות עסקאות והסכמות בין גורמים מסחריים, תעשייתיים או אף מנהליים.

יכול להיות זה הסכם פינוי פסולת ואשפה בין ערים שכנות אל שמורת טבע בה עוברים מטיילים או קיומם של צרכני אנרגיה כבדים בתעשייה הגורמים לצריכת חשמל מוגברת ומזהמת הפוגעת בציבור הרחב. שאיפה מרכזית בכלכלה סביבתית היא היכולת לתרגם פגיעות אלה בסביבה לשפה כלכלית מקובלת בדרך שתגרום לגורמים אותן לשכללן בשיקולי עלות תועלת אותם הם מבצעים.

כדי להצליח ליישם טוב יותר את עקרונות הכלכלה בנושאים סביבתיים יש צורך להגדיר בצורה מיטבית משאבים סביבתיים טריוויאליים לעיתים כגון אוויר, ים וצמחיה. היותם של אלה רכוש הכלל (Common property) אומרת לפי התפיסה הקניינית כי למעשה הם אינם רכושו של אף אחד - כך שפגיעה בהם היא עניין בעייתי ומורכב לתמחור.

כדי להתמודד עם בעיה זו חייב יישום יעיל של כלכלה סביבתית להיות מעורב בהפעלתם של גורמי חקיקה.

דרכים ליישום יעיל של עקרונות כלכלה סביבתית

רגולציה חכמה - רגולציה ערנית, הוגנת ונחושה היא לדעת רבים הדרך האפקטיבית ביותר להטמעתם של עקרונות כלכלה סביבתית במערכת השיקולים של גורמים עסקיים ופרטים. באמצעותה מוודאות מדינות רבות כי השפעה חיצונית הנובעת מפעילות כלכלית ומיתרגמת לתשלום מחיר יקר על ידי צדדים שלישיים תתורגם מיידית לעלות כלכלית בלתי ניתנת להתעלמות מצד הצדדים לעסקה.

היא עושה זאת באמצעות קביעה דקדקנית של כללים ותקנות הפורשים חסותם על קשת רחבה של משאבים סביבתיים וקובעים מה מותר ובעיקר מה אסור באינטראקציה עם משאבים אלה. לאחר מכן מגיע שלב התמחור של פגיעה זו - אם באמצעות קנסות כגון קנס מוגבר על זיהום אוויר מעל לתקן מצד מפעלים או אגרות כגון אגרה המשולמת בעבור הזרמת שפכים לים.

דרך דומה ליצירת תמריץ דינאמי Dynamic incentive הינה דרך המיסוי של פעולות הפוגעות בסביבה המשפיעה באופן ישיר על שיקולי עלות ותועלת הנעשים במסגרת ביצוען.

סחר בזיהום (Polution trading) - עובדה היא כי קיומם של עסקים ותעשיות מסוימים הינו נחוץ ובלתי ניתן לאיסור על אף פגיעתם המשמעותית באיכות הסביבה. בשני העשורים האחרונים התגבשה בעולם התפיסה כי בעיות סביבתיות מסוימות הינן נחלתו של הגלובוס כולו ולכן פתרונן צריך להתבצע בצורה משולבת.

סחר בזיהום הינו חלק חשוב מתפיסה זו במרכזו עומדת ההכרה כי כמות הזיהום שיכולה להיפלט אל כדור הארץ הינה מוגבלת וכדי לאזנה יש לוודא כי תעשיות ומדינות המזהמות ירכשו את היכולת לזהם מגורמים שאינם מזהמים, בהתאם לחלוקה לפי פרמטרים קבועים של הזכויות. תמחור של זיהום ייצור כלי עוצמתי בהכנסת עקרונות כלכלה סביבתית למערכת השיקולים של גורמים רבים.

עדכון הגדרתן של זכויות קנייניות - האם הזכות לנשום אוויר נקי הינה זכות קניינית? ומנגד, יתכן שלמפעל קיימת זכות לזהם בגדרי קניינו הפרטי?

הגדרה נבונה של זכויות קניין בהתאם לעקרונות ותפיסות שהתגבשו בעולם בעשורים האחרונים תאפשר לשילוב טוב יותר של זכויות אלה בכלכלה הסביבתית. לאחר מכן יתבקשו המשפט והכלכלה למצוא דרך יעילה לאזן בין זכויות אלה לפי עקרונות יעילות וכן לפי עקרונות של צדק ומוסר.

בין כלכלה סביבתית לכלכלה אקולוגית

כלכלה אקולוגית (Ecological economics) נתפשת לעיתים כתחום דומה ואף זהה לכלכלה סביבתית. עם זאת, קיים הבדל מהותי בין שני התחומים. בעוד כלכלנים סביבתיים מגיעים מתחום הכלכלה על מנת לבחון דרכים ליישום של עקרונות כלכליים תוך שקלול של שיקולים סביבתיים, כלכלנים אקולוגיים מגיעים מתחום האקולוגיה - שהינה מדע החוקר את מערכות היחסים בין אורגניזמים אותו הרחיבו לבחינת ההשלכות של מעשי בני האדם על הסביבה.

כלכלנים אקולוגיים נוהגים להיות נחרצים יותר בכל הקשור ליחסי האדם והכלכלה עם הסביבה ואינם נאותים לשלב שיקולי עלות תועלת ותמחור אלטרנטיבי בעת מתן חוות דעתם.

כלכלנים סביבתיים נוטים לקבל את היותו של כסף כלי אופציונאלי לאיזון בעת התקיימותם של כשלי שוק הפוגעים בסביבה בעוד כלכלנים אקולוגיים נוטים לתפוס גישה רדיקאלית יותר הקובעת כי פעמים רבות פגיעה בסביבה ובמשאבים טבעיים אינה דבר הניתן לתמחור.


הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישורים
- בנייה ירוקה
- תיירות אקולוגית
- איכות הסביבה ויהדות
- רכב חשמלי יש לך?עיניים ירוקות | טבע ומוסר | שרשרת המזון | זיהום מי הים | אנרגיית ביומסה | שמורה ביוספרית | אנרגיית השמש | מפת האתר
כלכלה סביבתית (Environmental Economics) כלכלת הסביבה למען איכות הסביבה של כולנו...