זיהום מקורות מים - מי כנרת, מי תהום

זיהום מקורות מים - מי תהום, מי כנרת

ועכשיו כשנזכרנו בכל השימושים השונים שאנו עושים במים ולמדנו לדעת היכן אנחנו משתמשים בהם יותר והיכן פחות, הגיע הזמן לגלות מה הם מקורות המים שלנו ומהיכן הם מגיעים אלינו.

מקורות המים העיקריים שלנו הם מי התהום ומי הכינרת.

הכינרת היא מאגר המים המתוקים העיקרי שלנו אך מימיה המובלים אלינו במוביל הארצי, מספקים עבורנו רק כרבע אחוזים מצריכת המים הכוללת ואילו מי התהום מהווים כשני שליש מכמות המים הכוללת שאנו משתמשים בה בארץ. מי התהום הם מי הגשמים שחלחלו לתוך הקרקע וניקבו בה.

בנוסף למי התהום ומי הכינרת יש לנו גם מים חלופיים. המים החלופיים שלנו הם מי שפכים שעברו טיהור, מים מלוחים שעברו התפלה, ומי השיטפונות שנאגרו מאחורי סכרים. המים מגיעים אלינו ממערכת מים ארצית המשלבת כמויות מים ביחסים שונים ומשתנים ממי הכינרת וממי התהום.

שילוב המים ממי הכינרת וממי התהום נקבע לפי מצב כמות המים בבארות ובכנרת ונועד למנוע שאיבת יתר והמלחת המים במי התהום ודלדול המים בכנרת מעבר לרצוי.


אנחנו צורכים מים נקיים בחקלאות, בבית ובתעשייה והופכים אותם ממים מתוקים למים מזוהמים. זיהום המים נוצר בתעשייה עם מתכות כבדות וחומרים כימיים רעילים.

זיהום המים נוצר בחקלאות עקב השימוש בדשנים ובחומרי הדברה. בבית זיהום המים נוצר מהשתן והצואה המלאים בחיידקים מעוררי מחלות,  ומחומרי הניקוי שמגיעים לביוב.

זיהום המים נוצר לא רק בעת השימוש בהם, המים מזדהמים גם מדליפות דלק שמתרחשות בתחנות הדלק ומחלחלות באדמה אל מי התהום, מהפרשות בעלי החיים שנמצאות במשקים החקלאיים שמחלחלים לאדמה ומגיעים למי התהום ולמעשה
כמעט בכל פעולה שאנו עושים אנו משפיעים על זיהום המים, גם כשהיא לא קשורה ישירות למים.

זיהום המים מתרחש גם באופן ישיר וגם באופן עקיף: כשאנחנו מכבסים את הכביסה ומשתמשים בסבון הכביסה, זה מובן לנו מאליו שהמים שנכנסים אל המכונה נקיים יוצאים ממנה מזוהמים בלכלוך ובסבון הכביסה.

כשאנחנו שותים מים זה מובן לנו מאליו שאנו מפרישים אותם בצורת שתן שמכיל חיידקים ורעלים שיוצאים מהגוף וזורמים במי הביוב. כשאנחנו משקים את שדותינו במים, זה מובן לנו מאליו
שחומרי הדישון וההדברה נשטפים איתם ומחלחלים אל מי התהום.

כשאנחנו משתמשים במים בתעשייה, זה מובן לנו מאליו שחומרים מסוכנים מתלווים אליהם בתהליך הייצור. אך גם בפעולות אחרות, שנראות מעל פני השטח כאילו שהן לא קשורות במישרין למים, אנחנו מזהמים את המים או משפיעים עליהם לרעה.

כשאנחנו נוסעים ברכב, שריפת הדלק שבמכונית מזהמת את האוויר, המזהמים שבאוויר נשטפים עם הגשמים ומחלחלים למי התהום. כשאנחנו זורקים אשפה על הקרקע, חומרי האשפה מתפרקים לחומרים מסוכנים ומחלחלים עם הגשמים אל הקרקע ומגיעים למי התהום ומזהמים אותם.

סוללות שמתפרקות באשפה משחררות חומרים רעילים שמחלחלים אל מי התהום. השימוש בחשמל משפיע על זיהום אויר מתחנות הכוח שמייצרות אותו ושוב המזהמים שבאוויר מגיעים אל הקרקע ומחלחלים אל מי התהום. כל מקורות זיהום המים השונים הללו מזהמים כמובן גם את הימים ואת הנהרות, את הנחלים והאגמים.

מחסור במים, זיהום המים, המלחת המים

בעיית המים מתבטאת במחסור במים, זיהום המים ובהמלחת המים. גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים מגבירים את צריכת  המים, את המלחתם ואת זיהומם. שאיבת יתר ממי התהום גורמת להמלחת המים.

מי התהום במעמקי האדמה הם מלוחים מכיוון שטמפרטורת הסלעים בבטן האדמה עולה ככל שמעמיקים לתוכה ומי התהום שם ממיסים יותר מלחים מהסלע ולכן הם מלוחים יותר במעמקי האדמה.

מי הגשמים המתוקים הם קלים יותר מהמים המלוחים ולכן הם צפים מעליהם, שאיבת יתר של מי התהום גורמת לערבוב המים המתוקים במלוחים ולהמלחת המים והיא עלולה להוציא אותם מכלל שימוש.

כדי למנוע את המלחת מי התהום נוהגים לעצור את השאיבה כשיש מחסור במי התהום ולהוביל מים ממקומות מרוחקים עד שמי הגשמים ימלאו שוב את מי התהום. אפשר גם באופן מלאכותי להחדיר מים מתוקים אל מי התהום ואת מי השפכים המטוהרים אפשר להתפיל.

גם כשמי התהום נמצאים בקרבת הים, ישנה סכנה שמי התהום המלוחים של הים יחדרו אליהם וימליחו אותם.

השקיית השדות במי שפכים מטוהרים גם גורמת לחדירה של מלחים שנשארו במים המטוהרים לחלחל אל מי התהום ולהמליח אותם.זיהום המים בחומרי ניקוי ובחומרים אחרים ממליח את המים והם חוזרים אל מקורות המים וממליחים אותם.

הבניה והפיתוח מקטינים את שטח הקרקע שדרכו מחלחלים מי הגשמים אל מי התהום ופוגעים בהתחדשות מי התהום.

מזהמים חודרים אל מי התהום מהמפעלים, מהביוב העירוני, מתחנות דלק, מחקלאות, ממזבלות ועוד ויוצרים את זיהום המים. השפכים הביתיים והתעשייתיים שמחלחלים לאדמה גורמים לזיהום והמלחת מי התהום.

הפתרון לטיפול בבעיית הזיהום של השפכים הוא הטיהור שלהם, אך לדאבוננו המים המטוהרים עדיין מכילים עודפי מלחים ואומנם אינם מזהמים את מי התהום אך הם גורמים להמלחה שלהם, כשהם משמשים להשקיית השדות.


כמו מי התהום, כך גם הכינרת מזדהמת מתוצרי הפירוק של האשפה. האשפה שהנופשים בכינרת זורקים על החוף מתפרקת כשמי הכינרת מכסים אותה ומתפרקת לחומרים מסוכנים שמזהמים אותה. בנוסף לזה זיהום המים בכינרת נוצר גם מכמות השפכים הגדולה המגיעה אליה מהישובים הסובבים אותה.

שפכים מהבתים, מהתעשייה ומהחקלאות. השפכים של הרפתות מזהמים את האגם וגורמים להתפתחות של אצות בו.

למניעת זיהום המים הוקמו מתקני טיהור בכל המקורות המשפיעים על  זיהום המים. אל הכינרת הוכנסו גם דגים ממין מסוים כדי שיאכלו את האצות והוכנסו חומרי חיטוי שקוטלים חיידקים המתפתחים במוביל הארצי.
הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישוריםאיכות הסביבה | זיהום מים | איכות המים | מקורות זיהום המים | זיהום | מקורות זיהום מים | מקורות אנרגיה | מפת האתר
מה גולשים מחפשים: מה מזהם לנו את המים? מי מזהם את מקורות המים?