מה יקרה בעולם שלנו בעוד 40 שנה?

השרים להגנת הסביבה של מדינות ה-OECD נפגשו לאחרונה לדיון באיכות הסביבה העולמית. המושב המרכזי של המפגש עסק בתחזית איכות הסביבה של ה-OECD לשנת 2050. את דיוני המושב ניהל גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה. התחזית נועדה להתריע על ההשלכות הבלתי הפיכות העלולות להתרחש במידה והנהגת העולם לא תעשה דבר בתגובה לתחזית הקודרת והמדאיגה.

התחזית, שתורגמה לעברית והועלתה לאתר המשרד להגנת הסביבה, מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים וקריטיים להבנת עורכיה: שינוי אקלים, מגוון ביולוגי, מים, זיהום אוויר והשלכותיו הבריאותיות על אוכלוסיית העולם.

עד שנת 2050 אוכלוסיית העולם תגדל בשני מיליארד נוספים. השינויים הדמוגרפיים והעלייה ברמת החיים ישליכו על הסביבה. לפי הנטען כ–70% מאוכלוסיית העולם תתגורר בערים ותתרום לגידול ברמות זיהום האוויר, עומסי תחבורה וניהול פסולת.

עוד עולה כי הטמפרטורה הממוצעת העולמית צפויה לעלות עד 2050 ב-3 עד 6 מעלות. הפעילות שנוקטות המדינות לצמצום פליטת גזי החממה, לא תספיק כדי להגביל את העלייה למכסימום של עוד 2 מעלות. להערכת כותבי המחקר, חצייה של רף 2 מעלות חום, תגרום לשינוי בדפוסי משקעים, תגביר את המסת הקרחונים, תגרום לעליית מפלס מי הים ותחריף את תנודות מזג האוויר.

שטח היערות, שלהם מגוון ביולוגי עשיר, צפוי להצטמק ב-13% כתוצאה מכריתת יערות לצרכים תעשייתיים, מפיתוח והרחבה של תשתיות לסיפוק צרכי האוכלוסייה הגדלה, זיהום אוויר ושינוי אקלים.
הידלדלות מי התהום עלולה לאיים על מפעל החקלאות של מדינות העולם ולפגוע כמובן באספקת המים העירונית לתושבים.

עורכי התחזית רואים בזיהום האוויר כאיום הגדול ביותר על העולם, שיוביל לתמותה מוקדמת של האנושות. עד 2050 מספר מקרי המוות צפוי להגיע ל 3.6 מליון בני אדם בשנה, בעיקר במדינות, הודו וסין.

השאלה המטרידה שהונחה על שולחן השרים שהגיעו לכנס הייתה: איך נערכים להתמודדות עם התחזית הרעה העלולה להתממש על האנושות ולגרום לה לנזקים בלתי הפיכים?

לגישת עורכי התחזית, נדרש שיתוף פעולה הדוק בין המדינות שיתבסס על אסטרטגיית הצמיחה הירוקה שהוגדרה ונוסחה על ה OECD. מוצע, שגורם מזהם, ישלם ביוקר על הפליטות המזהמות באמצעות מערכת מיסוי וקביעת תקנים מחמירים.

מי שיבקש לעשות שימוש בנכסי טבע ובמערכות אקולוגיות יידרש לשלם עבורם. כך ניתן יהיה לצמצם ביקושים ובזבוזים ולמנוע פגיעה בטבע והשחתתו. יצומצמו הסובסידיות למוצרי מקדמי פליטה וזיהום. יגובשו כללים והוראות חוק לשמירה על בריאות הציבור וקידום שימוש יעיל באנרגיה.

על המדינות לעודד יוזמה ופיתוח של מוצרים ירוקים, על ידי מתן מענקים ותמיכות לפיתוחם על חשבון תמיכה במוצרים מזהמים והשתת מס גבוה על הייצור והשימוש בהם.

הוצאה לפועל למען איכות הסביבה

כדי להוציא לפועל את הרעיונות והרפורמות המוצעים בתחזית סבורים כותביה, שדרושה הנהגה פוליטית נחושה שתדע לסחוף את הציבור לקראת הכרה והשלמה בשינוים הנדרשים ובמחיר שיידרש לשלם. המחיר לא זול והציבור יתבקש לוותר.

בקביעת מדיניות כלכלית ותקצובה יש לשלב יעדים סביבתיים בתחומים הרלבנטיים המובילים כמו תחבורה, חקלאות ואנרגיה. מימוש הצמיחה הירוקה חוצה גבולות של מדינות. אשר על כן, נדרש שיתוף פעולה בינלאומי לגיוס התקציבים והמשאבים למימון ביצוע המיזמים הנחוצים. בסיס מידע אמין ונגיש יש בו לשפר הליך קבלת ההחלטות יעיל, שיתרום לקידום האינטרסים של קהל המטרה.

קיראו בהרחבה על: רכבים חשמליים

המשרד להגנת הסביבה 

התחזית המדוברת, מוכרת לשר ארדן שהגיע מוכן לכנס. הניסיון שצבר במהלך כהונתו בתפקיד העשיר את ניסיונו וידיעותיו. בהתבסס על עיקרי התחזית לשנת 2050 לצד ניסיונו המצטבר כשר הממונה, הוא פרסם מאמר בעיתון "דה מרקר" באמצעותו הציע, לבנות מודל כלכלי חדש, שבו תוצג צמיחה, המורכבת גם מהיבטים סביבתיים וחברתיים, צמיחה שסופרת הוצאות מזיקות כמו שריפת דלקים מזהמים המזיקים לבריאות הציבור.

לפי החזון של השר ארדן, בעת הצגת תקציב המדינה העתידי בממשלה, יהיה הכרח להציג לא רק את צמיחת התמ"ג בשנה החולפת, אלא גם מדדים נוספים כמו: היחס בין עומס העבודה לפנאי, היקף תחלואה הנובע מחשיפה לזיהומים, זמן ההגעה לעבודה. לשיטתו של השר, רק באופן זה, תתקבלנה החלטות מושכלות היכן להשקיע את הכסף של המדינה.

ההישגים שקצר משרדו במהלך כהונתו זיכו אותו בשנה שעברה באות "הגלובוס הירוק". האות מוענק על ידי ארגון "חיים וסביבה", שהוא ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, למי שהצטיין בפעילות למען הסביבה.

22 באפריל הוכר על ידי האו"ם כ"יום כדור הארץ". ביום זה מעלים מדינות בעולם שאיכפת להם מאיכות סביבה את הצורך בהגברת המודעות להגנה על סביבת קיומם. וביום זה נהוג גם להעניק את האותות.
לצד האות הירוק יש גם "גלובוס שחור" שאותו מעניק הארגון למי שהסב נזק של ממש לסביבה.

השנה תקבל אותו הרפורמה בחוק לתכנון ובנייה שמקדם ראש הממשלה. לפי הנטען על ידי הארגונים הירוקים, מוצע במסגרת הרפורמה להפחית את משקלם הסגולי של ההיבטים הסביבתיים בחוק זה.

עם כל הכבוד להישגי המשרד בתחום איכות הסביבה, לא ניתן ולא רצוי להתעלם מהכישלונות ליישם רפורמות וחוקים שתוקצבו במיוחד. נתחיל עם ההישגים. בדיקת "דה מרקר" העלתה כי המשרד הצליח להקצות 600 מליון שקל להקמת תשתית להפרדת פסולת, להגדיל את מיחזור הבקבוקים, להעביר את חוק מרשם מזהמים בתעשייה וגם לאשר תקנים לצורך בנייה ירוקה.

לצד ההישגים, נמצא באותה בדיקה, ששיעור הפסולת הממוחזרת לא גדל, חרף ההשקעות המשמעותיות של המשרד ופעילות משותפת עם הרשויות המקומיות. ישום חוק האריזות המחייב יצרנים ויבואנים למחזר שיעור מסוים ממשקל האריזות שמכרו עם מוצרים, מתעכב. נמשכת הבנייה בשטחים פתוחים תוך פגיעה בנכסי הטבע שיש להגן עליהם.

הפגיעה עלולה להחריף בגין הרפורמות בחוק תכנון ובנייה שנועדו לזרז בנייה על חשבון איכות הסביבה. הממשלה עוד לא אישרה את התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר. לאור המחלוקות הנצחיות בין משרדי הממשלה השונים לאוצר והפעם עם המשרד להגנת הסביבה, הממשלה לא מיישמת את החוק שלה, חוק אוויר נקי, המחייב אישור התוכנית הלאומית שהוכנה להפחתת מקורות זיהום האוויר.

"המחר כבר כאן", קובע השר ארדן ומוסיף, שבשנת 2050 העולם ייאבק על מים, אנרגיה ואוויר נקי. המאבקים יגרמו למשברים קשים במיוחד ששום בנק עולמי או קרן מטבע תדע ותוכל לחלץ את האנושות מהפגיעה הרעה בנכסי הטבע הללו. הגיע הזמן להתעורר ולא להירדם בשמירה על הטבע והאנושות בתוכו.

אנו סבורים, שאם כבר מתעוררים, מומלץ להתחיל בקטן. קודם לטפל ברפורמות שמתעכבות ולא מתבצעות משיקולים פוליטיים ותקציביים. יש להקפיד על יצירת המשכיות עם השרים המתחלפים. סביר להניח שלאור המוניטין שצבר במשרד, יבקש ארדן לכהן לאחר הבחירות הבאות בתפקיד אחר. לשר שיחליפו ידרשו ימי חסד להיכנס לתפקיד ולהפנים את חשיבותו. הרבה מאד תלוי באישיותו ומסירותו של השר להגנת הסביבה.

כל המשרדים המשפיעים על איכות הסביבה נדרשים לתאם עמדות ולחזק את הממשקים בתמיכת הממשלה ומשרד האוצר.

השתתפות פעילה בכנסים בינלאומיים ויצירת שיתופי פעולה עם העולם הרחב ימקמו את ישראל בחזית המאבק והשמירה על הסביבה הקיומית שלנו ושל העולם.

חרף הנסיבות והתנאים הגיאופוליטיים שמדינת ישראל מצויה בהם מאז הקמתה, נדרשת חשיבה רעננה, יצירתית ואמיצה, כדי לרכז מאמץ לטובת איכות החיים של אזרחיה. המדינה עלתה על המסלול הנכון למימוש היעדים בכיוון זה. כל דרך מתחילה עם צעד ראשון. מה הלאה? ימים יגידו. העיקר שלא נחזה במימוש התחזיות של ה-OECD בגלל שאננות, אדישות והעדר חזון.


הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישורים
- התחממות כדור הארץ
- על כלכלה סביבתית
- מקורות אנרגיה מתכלים
- פיתוח בר קיימא
- איכות המים שאנחנו שותים
- שמורה ביוספרית
- הכל מתחיל בחינוך סביבתיקיראו על כלכלה אקולוגית | התלפת מים בישראל | אנרגיית רוח | Pollution | תזונה אורגנית | גשם חומצי | חיות בר | מפת האתר
מה יהיה בעולם שלנו בעוד 40 שנה אם לא ניקח את ענייני איכות הסביבה לידיים?