אתיקה סביבתית - אחריות סביבתית ואיכות הסביבה

שמירה על איכות הסביבה

בעת החדשה, אנו בני האדם פיתחנו את הטכנולוגיה והתרחקנו מהטבע. אימצנו תפיסת עולם מנוכרת המפרידה בינינו לבין שאר הברואים, שמנו את עצמנו במרכז הבריאה, ואל שאר הברואים התייחסנו כאילו הם נוצרו רק כדי לספק את צרכנו.

היחס שבינינו לבין העולם הפך להיות יחס תועלתי, יחס שבין האדון לקניינו. הטבע הפסיק להיות בשבילנו ישות בעלת חיים העומדים בפני עצמם והפך להיות עבורנו משאב כלכלי שעלינו לנצלו כמיטב יכולתנו.

כתוצאה מכך הזיהום בעולם מחריף והולך, משאבי הטבע הולכים ואוזלים, ועולם החי נמצא בעיצומה של הכחדה המונית, כעשרים וחמישה אלף מינים נכחדים מדי שנה.

מי הוא האשם העיקרי במשבר הסביבתי שנקלענו אליו?

באוכלוסיית כדור הארץ ישנה החברה המערבית המודרנית, וישנן חברות פרימיטיביות, חברות של ילידים. בחברה המודרנית שולטות הדתות המונותיאיסטיות המאמינות באל אחד ולעומת זאת העמים הילידים הם פגאניים כלומר מאמינים באלילים מרובים ובטבע.

בחברה המודרנית כולם יודעי קרוא וכתוב ואילו בחברות הפרימיטיביות האנשים הם אנאלפבתיים. תפיסת הזמן שמשפיעה על עיצוב תפיסת העולם גם היא שונה בין העולם המערבי לחברות הילידים: בתרבות המערבית- הזמן נע קדימה בציר קווי שאיננו חוזר על עצמו, וזה משפיע על הקידמה כי זה נותן בסיס לשאיפה לצמיחה כלכלית מתמדת.

החברות של הילידים שהן בעלות תפיסת זמן מחזורית נוטות יותר למצב של שמירה על הקיים ופחות לצמיחה והגדלת הצריכה. בחברה המודרנית יש שימוש רב בטכנולוגיה שמזהמת את הסביבה בחברות הפרימיטיביות הטכנולוגיה אינה מפותחת ולכן הם פחות פוגעים בסביבה.

אין ספק שהקידמה שמאפיינת את התרבות המערבית היא זו שאחראית למשבר הסביבתי שהוא משבר עולמי הפוגע גם בחברות הפרימיטיביות שלא זיהמו את העולם ועכשיו הן גם נאלצות לסבול מן הזיהום של המערב וגם מתבקשות להצטרף למאמץ הכללי להפחית את הזיהום וזה בזמן שגם הן רוצות להתקדם וליהנות מפלאי הטכנולוגיה ואינן ששות לצמצם את הילודה בקרבם. 

האם הקידמה היא רעה?

אפשר לומר ששורשי המשבר הסביבתי טמונים בכל מה שעודד את ההתפתחות של ההשכלה שהביאה עימה את ההתפתחות הטכנולוגית שזיהמה את העולם.

ההשכלה, ההתפתחות הטכנולוגית, והקידמה אשמים בזיהום והרס העולם. אך האם זה הופך אותם לרעים? האם האדם טעה כשהוא השתמש בשכלו והתפתח בצורה כל כך יפה?

האם הוא טעה כשהוא פיתח את הטכנולוגיה ושיפר את אורחות חייו? או שאולי יש כאן פרדוקס טראגי שדווקא האדם החרוץ והמוסרי שרצה לשפר את חייו ולדאוג גם לחלשים, מצא את עצמו הורס תוך כדי כך את כדור הארץ שממנו הוא חי?

אין ספק שהאדם התכוון רק לטוב כשהוא פיתח את הטכנולוגיה אך הזיהום בעולם מחריף והולך, משאבי הטבע הולכים ואוזלים, ועולם החי נמצא בעיצומה של הכחדה המונית, כאמור עשרים וחמישה אלף מינים נכחדים מדי שנה.

מה מקומו של האדם בעולם?

האם  האדם הוא באמת יצור בעל זכויות יתר, הנבדל מכל שאר היצורים? האם יש לנו זכות לנצל את העולם ולהסב לו נזק כה רב? 

ישנן מספר גישות המתייחסות למקומו של האדם בעולם. הגישה הראשונה המקובלת יותר, טוענת שהאדם הוא נזר הבריאה, יצור תבוני ובעל יכולת בחירה, הנבדל מכל שאר היצורים החיים, ולכן מוקנות לו זכויות וחובות השונות משל השאר והוא ומילוי צרכיו עומדים במרכז.

הגישה השנייה טוענת שהאדם הוא חלק אינטגראלי מהטבע ומעמדו שווה לזה של כל מין אחר. לפי הגישה הזו, לאורגניזמים חיים אחרים ולמערכת האקולוגית העולמית כולה, יש זכות קיום וערך פנימי משל עצמם ללא כל קשר לצורכי האדם. 

היחס שבין האדם הטבע והאל

תפיסת העולם של בני האדם תמיד התייחסה לאדם ביחס לטבע ולאל. בתחילה היו בני האדם עובדי אלילים. הם האליהו את הטבע ושמו אותו במרכז. גישה זו מאפיינת את התרבות הפגאנית הקיימת גם היום.

לאחר מכן התפתחה האמונה באל אחד שהתחילה ביהדות והמשיכה בנצרות ובאיסלם ששמה את האל במרכז העולם ותפקיד האדם היה לעבוד אותו ולשמור ולהשגיח על הטבע ולנצל אותו בצורה מבוקרת.

לאחר מכן הגיעה תקופת ההשכלה שהביאה איתה את האדם החילוני שאיננו מאמין בקיום האלוהים ובאופן טבעי הפך עכשיו הוא עצמו למרכז העולם.

להעדר האמונה באלוהים בתקופה המודרנית יש השלכות מסוכנות לגבי האופן שבו האדם תופס את עצמו ואת חייו. תפיסת העולם של האדם שבה הוא מאמין כי הוא זה שעומד במרכז העולם ואין שום כוח עליון שיכוון אותו וישגיח עליו יכולה לגרום לו לפעול לפי ראות עיניו ולהסב לעולם נזקים מרובים.

עיניים ירוקות - חינוך סביבתי, אחריות סביבתית

חשיבות איכות הסביבה בעולנו היום הנה פחותה ואינה באה לידי ביטוי במסגרות חינוכיות. זיהום כדור הארץ מתחיל מהזיהום במחשבה שלנו: ההתעלמות שלנו מערך החיים ומחוקי הטבע – מוכרחים לשים לזה סוף!

עיניים ירוקות - טבע ומוסר
האם הטבע הוא זה שצריך להסתגל לחוקי אדם או האדם אל חוקי הטבע? כבר ברור לנו שהאדם אינו יכול להסתדר בלי הטבע, אך הטבע יסתדר מצוין בלי האדם.

הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישורים
- איכות הסביבה, זיהום כדור הארץ
- משבר סביבתי, זיהום הסביבהפיתוח בר קיימא | כלכלה סביבתית | מפת האתר
אתיקה סביבתית