הכירו: חוק אוויר נקי

אחת הבעיות הסביבתיות הקשות שישראל מתמודדת איתן היא בעיית זיהום האוויר, ומי שסבור שזיהום אוויר הוא בעיה מקומית שאינה משפיעה על אורח החיים של כולנו - טעות בידיו.

זיהום האוויר הוא בעיה כוללת המשפיעה על הבריאות של כולנו כמו גם, על הסביבה והכלכלה, ומניעת זיהום אוויר הוא בהחלט אינטרס אישי ולאומי. לא פלא, אם כן, שכניסתו לתוקף של חוק אוויר נקי בינואר 2011 עוררה מיני חגיגה בקרב ארגונים ירוקים ומעורבים סביבתיים.

אז מהו חוק אוויר נקי? מתי הוא נחקק ומי הגה את היוזמה? איך הוא ישפיע על החיים של כולנו? האם החוק באמת תורן לאיכות הסביבה? על כל אלה ועוד בסקירה שלפניך.

מה אומר חוק אוויר נקי ומהי משמעותו?

חוק אוויר נקי הוא מערכת כללים ותקנות שמטרתם לצמצם זיהום אוויר, למנוע אותו במידת האפשר ולהביא לשיפור איכות האוויר.

כל זאת במטרה להגן על בריאות הציבור מפני מזהמים ומחלות, לשפר את איכות החיים של ציבור התושבים כמו גם במטרה להגן על הסביבה - משאבי הטבע והמערכות הביולוגיות והאקולוגיות.

החוק כולל בעיקרו התייחסות לנקודות הבאות:

תוכנית לאומית רב שנתית תגובש בממשלה, בהובלת המשרד לאיכות הסביבה, למען צמצום זיהום האוויר בישראל, תוך מתן דגש על אזורים מועדים. התוכנית תכלול יעדים ברורים שיעודכנו אחת למספר שנים, האמצעים הנדרשים ליישום וכן לוחות זמנים.

המשרד להגנת הסביבה יהנה מחיזוק מעמדו והרחבת סמכויותיו במסגרת חוק זה, ותבוטל התלות שלו במשרדי הממשלה האחרים כגון משרד האוצר ומשרד התחבורה.

הרשויות המקומיות יהיו אחראיות לפעול בתחום צמצום זיהום האוויר בשטחים שתחת סמכותן. באזורים נפגעי זיהום יחויב המשרד להגנת הסביבה (באחריות השר) להכין תוכנית פעולה שמטרתה צמצום זיהום האוויר.

בתחום התעשייה קובע החוק תקני היתר פליטה. מפעלים שיוגדרו תחת החוק יהיו מחויבים לעמוד בסטנדרטים של החוק האירופאי בתחום הפליטות וידרשו לנפק דו"חות מפורטים על סוגי החומרים הנפלטים והיקף הפליטה. מפעל שייתפס חורג מהיתרי הפליטה במידה המסכנת את הציבור צפוי לקנסות כבדים, להליכים פליליים ואף לעונשי מאסר כנגד מנהליו. 

המפעלים הגדולים בתחום התעשייה והאנרגיה יחויבו בהקמת תחנות ניטור שינפקו מערך נתוני זיהום אוויר ארציים שנתוניו יהיו חשופים לעין הציבור. כמו כן, יהיו מחויבים בהנפקת היתר פליטה שיהיו חשופים לביקורת ציבורית.

בתחום הרכב - השר לאיכות הסביבה ייקבע תקני פליטה שייבדקו בטסט השנתי וייאכפו באופן מדגמי בצידי הדרכים, ציי רכב גדולים כמו חברות הסעה וחברות ליסינג יקבלו הוראות מהמשרד להגנת הסביבה בנוגע למניעת זיהום אוויר, ופרסומות לכלי רכב יחויבו לציין באופן בולט את רמת הזיהום של דגם הרכב המפורסם. 

משק החשמל - ייקבעו תקנות להסדרת הפליטה ממתקנים לייצור חשמל וכמו כן, ייבחנו חלופות למזעור זיהום האוויר במשק החשמל

דלק – המשרד לאיכות הסביבה רשאי לקבוע הוראות אשר יגבילו את המרכיבים המזהמים בדלקים.

אכיפה וענישה – הענישה על זיהום אוויר תוחמר, ויוסדר מערך מפקחים בכל אחד מהתחומים. החוק מתיר הטלת קנסות אזרחיים על עבירות זיהום אוויר שימנעו את הצורך לפנות לבתי המשפט.חוק אוויר נקי

קיראו בהרחבה על: מקורות זיהום האוויר בישראל

הדרך לחקיקת חוק אוויר נקי

חוק "אוויר נקי לישראל" המבוסס על חוק "אוויר נקי" האמריקאי שנחקק בשנות ה- 70, נחקק בישראל ביולי 2008 ביוזמת עמותת אדם טבע ודין ובעידודו של עמותת מגמה ירוקה ונכנס לתוקפו בינואר 2011.

עד שנת 2008 לא הייתה קיימת בישראל חקיקה המסדירה את הנושא. ההסדר שהיה קיים עד אז היה רחב מדי, והסמכויות שניתנו לשר להגנת הסביבה לא היו קונקרטיות.

הסמכות הכללית למניעת זיהום אוויר היתה אמנם נתונה בידי המשרד להגנת הסביבה, אולם כל משרד היה אחראי על זיהום האוויר הנובע מתחום אחריותו וכך, משרד התחבורה טיפל בזיהום הנובע מכלי רכב, איכות הדלקים הוסדרה על ידי משרד התשתיות, הרשויות המקומיות טיפלו במפגעים של זיהום אוויר בשטחים שבאחריותן ומשרד האוצר היה אחראי על הקצה וחלוקת תקציבים בנושא.

בפועל, רוב מפגעי זיהום האוויר נפלו בין הכיסאות, לא טופלו או לא נאכפו כראוי. עמותת "אדם טבע ודין" מצאה עצמה נאבקת שוב ושוב במפגעים נקודתיים בהליכים משפטיים.

בהשראת מדינות כמו ארצות הברית, יפן וגרמניה, שכבר לפני שנים הציבו יעדים לצמצום זיהום האוויר וחוקקו חוקים למניעת זיהום אוויר והגנה על איכות הסביבה, גיבשה העמותה הצעת חוק שהוגשה לכנסת בשנת 2003.

ההצעה עברה בקריאה ראשונה בדצמבר 2005 ונחקקה לבסוף ביולי 2008, לאחר מספר שנים של דיונים ומחלוקות בין משרדי הממשלה השונים, הרשויות המקומיות וגופים שהחוק צפוי להשפיע עליהם, כמו חברת החשמל והתאחדות התעשיינים.

מדוע חוק אוויר נקי חשוב לכולנו?

עמותת אדם טבע ודין בשיתוף עמותות סביבתיות עמלו רבות סביב הצעת החוק ואישורו בכנסת ועם אישורו, הוא אכן זכה לתשומת לב ציבורית ותקשורתית נרחבת, ולא בכדי. חוק אוויר נקי הוא אחד החוקים הסביבתיים החשובים שנחקקו בישראל.

אנחנו, כאזרחים, חשופים באופן תמידי לזיהום אוויר מצטבר אשר מסכן את בריאותנו ומשפיע על אורח חיינו. אנחנו חשופים יותר למחלות,  כמו גם למחלות כרוניות ולתמותה, בעיקר אלה מאיתנו שחיים בערים הגדולות או בסמוך למפעלים מזהמים.

נתונים מראים כי באזור גוש דן בלבד מתים בכל שנה למעלה מ-1,000 בני אדם כתוצאה מזיהום אוויר. וזאת מבלי לקחת בחשבון את העובדה שזיהום האוויר לא פוגע רק בבני אדם, והוא בעל השפעה הרסנית גם על משאבי הטבע.

באופן אבסורדי, אנחנו גם אלה שמשלמים את המחיר הכלכלי הנובע מזיהום האוויר: אובדן ימי עבודה, תרופות ואשפוזים, נזק לתשתיות ולמבנים, פגיעה במזון, פגיעה ביבולים החקלאיים ועוד. כל אלה מהווים נטל עצום על קופת המדינה והם משולמים, בסופו של דבר, מכיסנו באופן ישיר, או באמצעות מיסים.

חוק זיהום האוויר קובע למעשה שורה שלמה של תקנות שנועדו להגן על האוויר שאנחנו נושמים, עלינו ועל משאבי הטבע.

כניסתו לתוקף של חוק אוויר נקי מציבה את ישראל בשורה אחת עם המדינות המפותחות בעולם בתחום הסביבתי, אשר הציבו לעצמן כיעד לצמצם, במידת האפשר את התופעה.


הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים - כל שימוש בתוכן המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב מבעלי האתר יטופל בהתאם לחוקי מדינת ישראל ©

מאמרים אחרונים

קישורים
- כלי רכב מזהמים
- מה יהיה בעוד 40 שנה?
- על כלכלה סביבתית
- אסון צ'רנוביל
- שרשרת המזון שלנונזקי זיהום אוויר | זיהום חופי ים בישראל | כלכלה אקולוגית | תזונה אורגנית | חיות בר | מקורות רעש | קרינה | מפת האתר
חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008 מסדיר את הטיפול בגורמי זיהום האוויר השונים במסגרת חוקית אחת!